Domov pro seniory Nopova
Domov pro seniory Nopova
Domov pro seniory Nopova

Domov pro seniory Nopova je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Brno. Jedná se o pobytové sociální zařízení poskytující službu Domov se zvláštním režimem, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, v platném znění. Posláním Domova je pomoc seniorům v překonávání obtíží ve stáří a nemoci, podpora jejich aktivního a důstojného života. Chceme být druhým domovem všem, kteří se o sebe již sami nemohou starat ve svém vlastním domově.
Více zde

Aktuality

Dobrovolnická činnost v DS Nopova
23. 05. 2022
Domov pro seniory Nopova spolupracuje s dobrovolníky, kteří se ve svém volném čase věnují našim klientům.  Velmi nám pomáhá organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Brno, která dobrovolníky nejen proškoluje, ale i je seznamuje se službou Domova se zvláštním režimem, kterou náš domov poskytuje.
Dobrovolnická činnost je vykonávána ve spolupráci se sociální pracovnicí především u klientů, kterým chybí jiné sociální kontakty.
Celý článek
Návštěva Štěpánka?width=300
Návštěva Štěpánka
15. 05. 2022
Oslava Dne matek?width=300
Oslava Dne matek
13. 05. 2022
Canisterapie?width=300
Canisterapie
08. 05. 2022
Mše v DS Nopova?width=300
Mše v DS Nopova
07. 05. 2022
Všechny aktuality