Domov pro seniory Nopova
Domov pro seniory Nopova
Domov pro seniory Nopova

Domov pro seniory Nopova je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Brno. Je pobytové sociální zařízení, poskytující službu Domov se zvláštním režimem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách v platném znění. Posláním Domova je pomoc seniorům v překonávání obtíží ve stáří a nemoci, podpora jejich aktivního a důstojného života. Chceme být druhým domovem všem, kteří se o sebe již sami nemohou starat ve svém vlastním domově.
Více zde

Aktuality

Mikuláš
05. 12. 2018
Mikuláš nezapomněl i na naše klienty, které společně s andělem a čerty potěšil svou návštěvou a nadílkou. Letos se sešly dokonce dvě skupiny, které procházely oddělení A a B. Rozdávala se přáníčka, která vytvořily děti z MŠ ve spolupráci se studentkami Masarykovy univerzity. Odpoledne si potom pro naše klienty připravily vystoupení studentky ze SZŠ Jaselská Brno. Na harmoniku zahrály naše šikovné rehabilitační pracovnice. Klienti si společně zazpívali, zatancovali a byli velmi spokojení.
Celý článek
Všechny aktuality