Domov pro seniory Nopova
Domov pro seniory Nopova
Domov pro seniory Nopova

Domov pro seniory Nopova je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Brno. Jedná se o pobytové sociální zařízení poskytující službu Domov se zvláštním režimem, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, v platném znění. Posláním Domova je pomoc seniorům v překonávání obtíží ve stáří a nemoci, podpora jejich aktivního a důstojného života. Chceme být druhým domovem všem, kteří se o sebe již sami nemohou starat ve svém vlastním domově.
Více zde
Aktuální doba návštěv

Návštěvy probíhají v Domově pro seniory Nopova, p.o. denně od 11:00 do 18:00 hodin.

Upozornění pro návštěvy a rodinné příslušníky

Pokud pociťujete jakékoli příznaky nachlazení nebo respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, bolest v kloubech a svalech…) nebo jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou, odložte návštěvu na dobu po úplném uzdravení.
 
Při návštěvě doporučujeme použít respirátor a provádět důslednou dezinfekci rukou.
 
Děkujeme Vám za ohleduplnost ke svým blízkým i personálu domova.

Aktuality

Návštěva DS Sokolnice
17. 09. 2022
V sobotu 17.9.2022 se na pozvání partnerského Domova pro seniory Sokolnice naši klienti zúčastnili oslavy u příležitosti 80. let založení DPS.
Pro seniory byl připraven bohatý program. Nejprve navštívili zámeckou kapli, kde se konala mše svatá, poslechli si výklad k malbám a informace o historii. Bylo pro ně připraveno i sportovní vyžití při ,,Seniorské olympiádě“, kde se naši klienti umístili na 3. místě. Součástí oslav byla i výstava vytvořených výrobků při aktivitách v domovech.
Po celý den bylo pro účastníky akce zajištěno pohoštění. Naši klienti se zpět do domova vrátili s velkým nadšením a spokojeností.
Děkujeme za krásně prožitý sobotní den.
Celý článek
Všechny aktuality

Nejbližší akce