O nás

Domov pro seniory  Nopova je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem Statutárního města Brna. Jedná se o pobytové sociální zařízení, poskytující seniorům službu Domov se zvláštním režimem
v  souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,O sociálních službách v platném znění.
 
Posláním Domova je poskytovat sociální službu klientům se sníženou soběstačností z důvodu poruchy paměti, chování a orientace, kteří potřebují celodenní specifickou péči a dohled, bez kterého mohou ohrožovat zdraví a život svůj i svého okolí. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo jinými službami.
Kapacita našeho zařízení činí 225 lůžek.


Hlavní cíle služby jsou:

 • vytvářet klientům bezpečné zázemí a podmínky pro důstojný a spokojený život
 • udržovat co největší soběstačnost klientů, posilování a zachování naučených dovedností
 • poskytovat individualizovanou službu vzdělaným personálem
 • podporovat přirozené sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli


Zásady poskytované sociální služby jsou:

 • individuální přístup ke klientovi
 • podpora soběstačnosti
 • týmová spolupráce
 • odbornost a zvyšování kvalifikace zaměstnanců


Službu poskytujeme:

 • osobám s Alzheimerovou demencí, s ostatními typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě a osobám s degenerativním onemocněním mozku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu - provozování domova se zvláštním režimem


Službu neposkytujeme:

 • osobám, které jsou nevidomé a toto jejich znevýhodnění by bránilo jejich volnému pohybu v prostorách zařízení

 • osobám nemocným jakoukoliv infekční chorobou

 • osobám, které potřebují nepřetržitou lékařskou péči

 • osobám, které nedosáhly věku, rozhodného pro přiznání invalidního důchodu   (tj. 27 let)
 • osobám, které trpí schizofrenií


Rozvojové cíle DS (do 10 let)
Prostřednictvím plánované rekonstrukce

 • zvýšit soukromí klientů služby - maximálně 3 uživatelé na pokoji
 • zlepšit hygienické podmínky na bloku A - min. 1 WC a sprcha pro 2 pokoje
 • zlepšit bezpečnost pohybu klientů - rozšíření chodeb, vybavení chodeb madly, široké zasouvací dveře umožňující transport klienta i s lůžkem
 • v přízemí bloku B rozšířit prostory pro rehabilitaci