Výběrová řízení

 

Aktuální výběrová řízení


Archiv – výběrová řízení

Výběrové řízení - veřejná zakázka - 20 ks polohovatelných lůžek
Výběrové řízení - veřejná zakázka - nákup vícemístného automobilu vhodného pro přepravu klientů DS
Výběrové řízení - veřejná zakázka - dodávka 20 ks sterilizátorů vzduchu

Výběrové řízení - veřejná zakázka - oprava hromosvodů dle platných ČSN
Výběrové řízení - veřejná zakázka - dodání 15ks aktivních antidek. matrací s kompresorem do DS
Výběrové řízení - veřejná zakázka - nákup vícemístného automobilu - Výběrové řízení bylo zrušeno
Výběrové řízení - veřejná zakázka - drtiče jednorázových hyg. nádob 

Výběrové řízení - veřejná zakázka - pasivní antidekubitní matrace

Výběrové řízení - veřejná zakázka - nákup vícemístného osobního autamobilu - Výběrové řízení bylo zrušeno

Výběrové řízení - věřejná zakázka - pračka
Výběrové řízení - veřejná zakázka - dodání volnočasových poukázek

Výběrové řízení - veřejná zakázka - oprava výtahu
Výběrové řízení - veřejná zakázka - sterilizátor vzduchu 
Výběrové řízení - veřejná zakázka - aktivní antidekubitní matrace 
Výběrové řízení - věřejná zakázka na servis, údržbu, revize a opravy plynové kotelny

Rozpis revizí a kontrol - plynová kotelna

Zadávací podmínky na pronájem soupravy na virtuální realitu
Zpráva zadavatele ke Smlouvě o pronájmu, praní, opravách a údržbě prádla a ostatních součástí pro DS Nopova 

Smlouva o pronájmu, praní, opravách a údržbě prádla a ostatních textilních součástí pro DS Nopova

Živnostenský list


 

Pozn. pokud Vám soubor nejde otevřít, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte "uložit cíl jako..."