Březen je mezinárodním měsícem *Trénování paměti*.

Proto i v našem domově jsme pro klienty připravili zábavné dopoledne, kdy si mohli vyzkoušet, jak jsou na tom s pamětí. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkou maličkostí.