Upozornění pro návštěvy domova

15. 07. 2022
S ohledem na stoupající počty zjištěných nákaz onemocněním Covid-19, Vás žádáme o vysokou míru odpovědnosti a ohleduplnosti, jak vůči Vašim rodinným příslušníkům, tak i ostatním klientům a zaměstnancům domova.
 
Pokud byste se necítili dobře, měli příznaky respiračního onemocnění, případně jiné příznaky, které by mohly souviset s onemocněním Covid-19, žádáme Vás o odložení Vaší návštěvy. To stejné platí i v případě, že jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou.
 
Při vstupu do domova dodržujte hygienická opatření (mytí rukou, dezinfekce rukou aj.). 
Je-li je to možné, využívejte k návštěvě venkovní prostory - zejména zahradu.
Dále vezměte na vědomí, že výše uvedená doporučení se vyvíjejí a mohou se změnit. Pokud k tomu dojde, budeme Vás opět informovat na našich webových stránkách
.
 
 
covid.jpg