Sčítání lidu, domů a bytů 2021

09. 04. 2021
Od 27.3.2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je povinné a týká se i klientů žijících v místě obvyklém, tzn. v Domově pro seniory Nopova., p.o. Jedná se tedy o všechny klienty, tzn. i ty, kteří v domově nemají trvalý pobyt.
 
Sčítání pomocí listinného formuláře bude probíhat v době od 17.04.2021 - 11.05.2021. Sčítacím komisařem byla jmenovaná soc. pracovnice Domova pro seniory Nopova, p.o., Mgr. Petra Štafínová, DiS., kterou můžete v případě potřeby kontaktovat na tel. čísle: 775 742 726.