Parník a krása Brněnské přehrady

20. 08. 2020
Ve čtvrtek 20.8.2020 proběhla skvěle připravená akce pro naše klienty i zaměstnance.
Myšlenka na zrod této akce přišla od pana ředitele DS.
Samotnou organizaci akce pak zajistila zástupkyně ředitele DS.
 
Akce začala odchodem klientů s doprovodem na autobusovou zastávku, kde je čekal bezbariérový autobus DPMB, který byl vypraven výhradně pro tuto akci. Cílem této výpravy byla Brněnská přehrada a plavba lodí k hradu Veveří a zpět.  Celá loď byla vyhrazena pro klienty a zaměstnance DS Nopova.
Po nalodění přišli našim klientům popřát šťastnou plavbu náměstek hejtmana JM kraje Mgr. Marek Šlapal a starosta Brna - Bystrc JUDr. Tomáš Kratochvíl. Po jejich slovech byl vydán rozkaz k vyplutí. V průběhu plavby bylo klientům podáno občerstvení, minerální voda a sendvič. Klienti si pochutnali a pochvalovali si skvělé zajištění výletu. Jedna klientka pouze poznamenala, že na místo sendviče by příště měly být řízky. :)
              Na palubě panovala skvělá nálada a všichni jsme si plavbu v nádherném letním počasí užívali. Plavba, která byla naplánovaná na hodinu a půl, byla nakonec prodloužena o patnáct minut a všichni za to byli rádi. V přístavu na nás čekal opět speciální autobus, který nás zavezl zpátky do DS Nopova, kde už na nás čekal voňavý oběd.
 
Po příjezdu do domova byli klienti natolik nadšení celou akcí, že vyslovili přání podobnou akci opět zrealizovat.
 
Akce po všech stránkách byla mimořádně zdařilá a úspěšná.
Proto uděláme vše, abychom ji znovu uspořádali :)
 
Závěrem moc děkujeme sponzorům DS Nopova za jejich finanční dary. Pouze díky nim mohla celá akce proběhnout.
 
Děkujeme!
1597905693781.jpg
1597906188713.jpg
1597906329673.jpg
1597906767598.jpg
1597907906898.jpg
1597908406017.jpg
1597908474056.jpg
1597909013798.jpg
1597909205241.jpg
1597909845099.jpg
1597910193566.jpg
1597910353133.jpg
1597910814854.jpg
1597910939079.jpg
1597910967298.jpg
1597911132168.jpg
1597911972549.jpg
1597911972761.jpg
1597911976806.jpg
1597915478793.jpg
1597915553615.jpg
1597982899293.jpg
IMG-20200820-WA0023.jpg
IMG-20200820-WA0025.jpg
IMG-20200820-WA0029.jpg