Návštěvy

04. 12. 2020
Vážení rodinní příslušníci,

od pondělí 07.12.2020 jsou v naší organizaci umožněny návštěvy na odděleních A2, B1, B2, B3 za dodržení podmínek uvedených níže.
 
Na odděleních A3 a A5 je karanténa a návštěvy nejsou prozatím možné
do 9.12.2020, ten den proběhne testování na Covid-19 a na základě jeho výsledků bude přijato příslušné rozhodnutí.
 
Na odd. A4 je taktéž karanténa a návštěvy nejsou prozatím možné
do 13.12.2020, ten den proběhne testování na Covid-19 a na základě jeho výsledků bude přijato příslušné rozhodnutí.

 
Návštěvní hodiny:
Pondělí       13-17 hodin
Úterý           13-17 hodin
Středa         13-18 hodin
Čtvrtek            ---
Pátek           13-17 hodin
Sobota             ---
Neděle             ---
 
 
Termín návštěvy je bezpodmínečně nutné si rezervovat předem. Rezervace termínu je možná v době Po-Pá od 8.00 do 12.00 hodin telefonicky (548 321 500) u sociálních pracovnic.
 
  • Návštěvu je nutné si rezervovat 2 dny předem.
  • Návštěva je omezena na dobu 45 minut.
  • Návštěva probíhá pouze na pokoji klienta.

Pokyny k návštěvám:
  1. Návštěva začíná vždy v celou hodinu, prosím, vyčkejte před budovou DS,
    kde si vás vždy deset minut před uskutečněním návštěvy vyzvedne sociální pracovnice a doprovodí Vás. Na vrátnici Vám bude změřena tělesná teplota, provedete dezinfekci rukou a poté vyplníte čestné prohlášení. Prosíme, nechoďte dříve, vstup do DS Vám nebude umožněn.
  2. Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby, a to 1x týdně.
  3. Návštěvu je možné vykonat pouze za použití vlastních ochranných pomůcek dýchacích cest a to minimálně respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který musí být nasazený po celou dobu návštěvy.
 
  1. K realizaci návštěvy je nutné se prokázat jedním z následujících způsobů:
  • dokladem od Vašeho ošetřujícího lékaře o prodělání onemocnění SARS CoV-2 v posledních 90 dnech před návštěvou.
  • dokladem o absolvování testu nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
  • před zahájením návštěvy se podrobit POC testu, a to s negativním výsledkem. Test v den návštěvy nesmí být starší než 48 hodin. (doporučujeme bezplatný test společnosti Podané ruce viz. níže)
     
Z důvodu zajištění péče o klienty nemáme k dispozici žádný jiný zdravotnický personál, který by mohl provádět antigenní testy pro návštěvy.

Doporučujeme odběrové místo:

Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1. Nejblíže je to k nám ze zastávky tram/bus Výstaviště – hlavní vstup. Společnost Podané ruce o.p.s.

http://covidtestbrno.cz/

Formulář nutný k provedení bezplatného testu najdete zde nebo si jej můžete vyzvednout na recepci DS Nopova. K provedení testu je nutné se dostavit s čitelně vyplněným formulářem.

Email info@covidtestbrno.cz
Kontaktní linka +420 770 130 932

Provozní doba linky: 
Pondělí - pátek 8:30 - 12:30 a 13:00 - 15:00


Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, které stanovuje nařízení MPSV ČR.

Po dobu nouzového stavu, tj. aktuálně do 12.12.2020 trvá zákaz návštěv s výjimkou návštěv u klientů
  • s omezenou svéprávností
  • u nichž to vyžaduje jejich psychický stav  
  • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Výjimky ze zákazu návštěv byly dále rozšířeny o osoby, které:
  • absolvují nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým místem nebo praktickým lékařem
  • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem