Napsali o nás - Mateřská škola Šaumanova

09. 07. 2018
Napsali o nás 
Jelikož je naše mateřská škola zapojena do projektu Zdravá MŠ podporující zdravý a vyvážený vývoj dětí, a poněvadž považujeme mezigenerační spolupráci v dnešní uhnané době za velmi důležitou a také oboustranně obohacující, spolupracujeme již dva roky s Domovem pro seniory na Nopove ulici. Díky vstřícnosti zaměstnanců Domova se nám podařilo realizovat vzájemná setkávání různorodého charakteru při příležitosti oslav některých svátků, významných dnů, ale i jen tak pro radost všech zúčastněných. Mimo jiné pro nás zaměstnanci Domova pro seniory připravili dopravní hřiště, sportovní odpoledne, společná tvoření, a naopak děti předvedly klientům Domova své besídky, potěšily je drobnými výrobky, společně si zazpívali a užili si sportovní, tvořivé, hudební a psychomotorické aktivity na naší zahradě v rámci Dne pro zdraví a Mezinárodního dne dětí.
Po dvouleté spolupráci si můžeme dovolit říci, že se nám daří skloubit a využít energii a elán předškolních dětí a trpělivý přístup a životní zkušenosti klientů Domova. Z oboustranného přínosu se těší všechny věkové kategorie, seniorům nabízí zpestření a narušení denní rutiny, dětem naopak možnost využít svou energii k vytvoření pozitivní atmosféry a také příležitost k odbourání ostychu z komunikace se staršími lidmi. Vzájemná spolupráce klientů Domova a našich dětí je vzájemně provázána a díky tomu děti přistupují ke stáří s určitým respektem a vnímají jej jako přirozenou součást života, což je jedním z cílů naší spolupráce.
Děkujeme tímto všem klientům i zaměstnancům a těšíme se na další spolupráci.
MS-Saumanova.jpg
MS-Saumanova2.jpg