Dobrovolnická činnost v DS Nopova

23. 05. 2022
Domov pro seniory Nopova spolupracuje s dobrovolníky, kteří se ve svém volném čase věnují našim klientům.  Velmi nám pomáhá organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Brno, která dobrovolníky nejen proškoluje, ale i je seznamuje se službou Domova se zvláštním režimem, kterou náš domov poskytuje.
Dobrovolnická činnost je vykonávána ve spolupráci se sociální pracovnicí především u klientů, kterým chybí jiné sociální kontakty.
P1010215.JPG
P1010223.JPG