Aktuálně pro návštěvy od 1.11.2021

01. 11. 2021

Aktuálně ke dni 1.11.2021

Změna omezení návštěv v DS Nopova s účinností od 1.11.2021
 
Návštěvy probíhají denně od 11:00 do 18:00 hodin
  • Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby a dítě (děti do 6 let se nemusí prokazovat testem)
  • Návštěvy se již nemusí objednávat předem
  • Návštěvy jsou omezeny na dobu jedné hodiny

Návštěvy klientů v Domově pro seniory Nopova lze připustit pouze za podmínky, že návštěvy:
a) absolvovaly nejdéle před 3 dny PCR test anebo POC antigenní test ne starší jak 24 hodin, provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, nebo
                                                        
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo alespoň 14 dní. A očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 
c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo alespoň 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 
d) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a tato osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo  
 
e) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová  opatření poskytovatele,
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.
 
Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese a má jej nasazený po celou dobu návštěvy.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Nopova, p.o. jsou:
 POC antigenní test ne starší jak 24 hodin, provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem;