Aktuality

Dobrovolnická činnost v DS Nopova
23. 05. 2022
Domov pro seniory Nopova spolupracuje s dobrovolníky, kteří se ve svém volném čase věnují našim klientům.  Velmi nám pomáhá organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Brno, která dobrovolníky nejen proškoluje, ale i je seznamuje se službou Domova se zvláštním režimem, kterou náš domov poskytuje.
Dobrovolnická činnost je vykonávána ve spolupráci se sociální pracovnicí především u klientů, kterým chybí jiné sociální kontakty.
Celý článek
Návštěva Štěpánka
15. 05. 2022
Dnes se naši klienti opět potěšili s pejskem Štěpánkem.
Celý článek
Oslava Dne matek
13. 05. 2022
Dnes jsme s klienty oslavili svátek Den matek a vzdali tak poctu všem maminkám. K tomuto dni nám přijel zahrát a zazpívat pan Jiří Helán a pan Rostislav Komosný, se kterými jsme si všichni užili krásnou atmosféru.
Klienti si zazpívali, zatančili a pochutnali na dobrotách, které společně s aktivizačními pracovnicemi upekli.
Nálada byla skvělá a ke konci vystoupení dostaly všechny klientky kytičku, ze které měly velkou radost.
Celý článek
Canisterapie
08. 05. 2022
Dnes přijel opět navštívit naše klienty pejsek Štěpánek, který vždy vykouzlí všem úsměv na tváři.
Celý článek
Mše v DS Nopova
07. 05. 2022
V DS se dnes konala pravidelná katolická bohoslužba. Klienti jsou vděčni, že mají možnost důstojným způsobem uspokojit své duchovní potřeby. Kněz navštěvuje individuálně i klienty, kterým zdravotní stav aktuálně neumožní účast na bohoslužbě.
Celý článek
Skupinová muzikoterapie
04. 05. 2022
Jako každou první středu v měsíci se klienti ze všech oddělení sešli na muzikoterapii, kde za doprovodu nástrojů zpívali. Potom jsme si zacvičili a trénovali jsme i paměť.
Celý článek
Oslava životního jubilea
03. 05. 2022
Dnes jsme na oddělení B2 společně oslavili životní jubileum naší klientky, paní Ludmily Markové. Rodina klientky připravila i pro ostatní klienty občerstvení. 
Klientka měla radost z gratulací od klientů a personálu. Oslavu jsme si všichni užili.
Celý článek
Pálení čarodějnic
28. 04. 2022
Dnes se u nás v DS jako již tradičně konalo "Pálení čarodějnic", ve spolupráci se ZŠ Jaselská Brno.
Klienti si pochutnali na čarodějnických prstech a také na opékaných špekáčcích.
Celý článek
Příprava na "Pálení čarodějnic"
27. 04. 2022
Dnes se naši klienti zapojili do přípravy občerstvení na zítřejší akci "Pálení čarodějnic".
Celý článek
Návštěva kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
21. 04. 2022
Dnes jsme s našimi klienty navštívili kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích. Zažili jsme všichni nádhernou atmosféru velikonočního období, kterou umocnilo rozeznění varhan. Měli jsme možnost zazpívat si několik písní, které se vztahovaly k určitému období v křesťanském náboženství. Ke každému období jsme se dozvěděli informace od naší sociální pracovnice, Bc. Zdeňky Hamplové, která nám tuto návštěvu kostela zprostředkovala. Tímto jí velice děkujeme.
Nejen pro klienty, ale i pro personál to byl nevšední zážitek.
Celý článek
Společná aktivizace klientů
20. 04. 2022
Vzhledem k nutným opatřením v DS se klienti po delším čase opět sešli na společném cvičení, trénování paměti a muzikoterapii. 
Klienti se s nadšením do aktivit zapojili.
Celý článek
Vzpomínka na jaro a Velikonoce
19. 04. 2022
Dnes našim klientům zpříjemnily dopoledne studentky pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Připravily si pro ně aktivizační program s vůní jara a vzpomínkou na Velikonoce. Také nám zazpívaly za doprovodu kláves, klienti se ke zpěvu přidali.
Jako překvapení ke konci programu představily malého králíčka, kterého si klienti mohli pohladit. 
Klienti byli tímto vystoupením nadšeni a těší se na další setkání.
Celý článek