Aktuality

Aktuálně ke dni 14.6.2021
14. 06. 2021

Změna omezení návštěv v DS Nopova s účinností od 14.6.2021

 
Návštěvy probíhají denně od 11:00 - 18:00 hodin
 
 • Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby a dítě (děti do 6 let se nemusí prokazovat testem)
 • Návštěvy se již nemusí objednávat předem
 • Návštěvy jsou omezeny na dobu jedné hodiny

Návštěvy klientů v Domově pro seniory Nopova lze připustit pouze za podmínky, že návštěvy:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny PCR test anebo POC antigenní test před 72 hodinami (třemi dny) s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele či školou, ne starší 72 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele. 
                                                        
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SP uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo

e) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,   
 
f) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová  opatření poskytovatele,
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.

Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese a má jej nasazený po celou dobu návštěvy.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Nopova, p.o. jsou:
 
 • Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění do domova při teplotě 37°C a více).
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivost předkládaných údajů.
Celý článek
Výlet - Plavba parníkem po Brněnské přehradě
27. 05. 2021
I v letošním roce proběhla na přání klientů plavba parníkem po Brněnské přehradě. Tentokrát bylo pro klienty připraveno občerstvení v podobě voňavého a velice chutného řízku s chlebem a okurkou.  Byl tak vyslyšen podnět od klientky z loňské plavby, kdy se vyjádřila, že na výletě nemají být sendviče, ale řízky :) 
Už teď se všichni těšíme na příští plavbu :) 
 
 
Závěrem děkuji panu řediteli, že zajistil finanční dary, ze kterých byly náklady na akci hrazeny, a děkuji všem sponzorům.
 
Mgr. Barbora Duchanová
Vedoucí sociální služby
Celý článek
Aktuálně
25. 05. 2021

Změna omezení návštěv v DS Nopova s účinností od 24.5.2021

Návštěvy probíhají denně od 13:00 - 18:00 hodin.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22.05.2021 s účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření, jsou omezeny návštěvy klientů v Domově pro seniory Nopova tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky,
že návštěvy:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele, ne starší 48 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele. 
                                                        
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SP uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo

e) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,    
    
f) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová  opatření poskytovatele,
 Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.
 
Termín návštěvy si musíte nadále domlouvat u sociálních pracovnic.

Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese a má jej nasazený po celou dobu návštěvy.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Nopova, p.o. jsou:
 • Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění do domova při teplotě 37°C a více).
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivost předkládaných údajů.
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.

Termín návštěvy si musíte nadále domlouvat u sociálních pracovnic.
 

 
 
Celý článek
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
09. 04. 2021
Od 27.3.2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je povinné a týká se i klientů žijících v místě obvyklém, tzn. v Domově pro seniory Nopova., p.o. Jedná se tedy o všechny klienty, tzn. i ty, kteří v domově nemají trvalý pobyt.
 
Sčítání pomocí listinného formuláře bude probíhat v době od 17.04.2021 - 11.05.2021. Sčítacím komisařem byla jmenovaná soc. pracovnice Domova pro seniory Nopova, p.o., Mgr. Petra Štafínová, DiS., kterou můžete v případě potřeby kontaktovat na tel. čísle: 775 742 726.
Celý článek
Návštěvy
15. 03. 2021
Návštěvy
od úterý 15.12.2020 jsou v naší organizaci umožněny návštěvy na všech odděleních za dodržení podmínek uvedených níže.


Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v ČR však návštěvy důrazně nedoporučujeme, případně Vás žádáme, abyste návštěvy omezili na minimum.


Návštěvní hodiny:
Pondělí       13-17 hodin
Úterý           13-17 hodin
Středa         13-18 hodin
Čtvrtek            ---
Pátek           13-17 hodin
Sobota             ---
Neděle             ---
 
 
Termín návštěvy je bezpodmínečně nutné si rezervovat předem. Rezervace termínu je možná v době Po-Pá od 8.00 do 12.00 hodin telefonicky (548 321 500) u sociálních pracovnic.
 
 • Návštěvu je nutné si rezervovat 2 dny předem.
 • Návštěva je omezena na dobu 45 minut.
 • Návštěva probíhá pouze na pokoji klienta.

Pokyny k návštěvám:
 1. Návštěva začíná vždy v celou hodinu, prosím, vyčkejte před budovou DS,
  kde si vás vždy deset minut před uskutečněním návštěvy vyzvedne sociální pracovnice a doprovodí Vás. Na vrátnici Vám bude změřena tělesná teplota, provedete dezinfekci rukou a poté vyplníte čestné prohlášení. Prosíme, nechoďte dříve, vstup do DS Vám nebude umožněn.
 2. Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby, a to 1x týdně.
 3. Návštěvu je možné vykonat pouze za použití vlastních ochranných pomůcek dýchacích cest a to minimálně respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který musí být nasazený po celou dobu návštěvy.
 
 1. K realizaci návštěvy je nutné se prokázat jedním z následujících způsobů:
 • dokladem od Vašeho ošetřujícího lékaře o prodělání onemocnění SARS CoV-2 v posledních 90 dnech před návštěvou.
 • dokladem o absolvování testu nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
 • před zahájením návštěvy se podrobit POC testu, a to s negativním výsledkem. Test v den návštěvy nesmí být starší než 48 hodin. (doporučujeme bezplatný test společnosti Podané ruce viz. níže)
   
Z důvodu zajištění péče o klienty nemáme k dispozici žádný jiný zdravotnický personál, který by mohl provádět antigenní testy pro návštěvy.
Doporučujeme odběrové místo:
Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1. Nejblíže je to k nám ze zastávky tram/bus Výstaviště – hlavní vstup. Společnost Podané ruce o.p.s.
http://covidtestbrno.cz/
Formulář nutný k provedení bezplatného testu najdete zde nebo si jej můžete vyzvednout na recepci DS Nopova. K provedení testu je nutné se dostavit s čitelně vyplněným formulářem.
Email info@covidtestbrno.cz
Kontaktní linka +420 770 130 932
Provozní doba linky: 
Pondělí - pátek 8:30 - 12:30 a 13:00 - 15:00

Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, které stanovuje nařízení MPSV ČR.

Po dobu nouzového stavu, tj. aktuálně do 23.12.2020 trvá zákaz návštěv s výjimkou návštěv u klientů
 • s omezenou svéprávností
 • u nichž to vyžaduje jejich psychický stav  
 • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Výjimky ze zákazu návštěv byly dále rozšířeny o osoby, které:
 • absolvují nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým místem nebo praktickým lékařem
 • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem
 
Celý článek
Už je tady zas :)
24. 02. 2021

Dnes nás poprvé v roce 2021 navštívila naše kamarádka Amy,

a klientům tak opět přinesla trochu radosti v těchto nelehkých dnech.

Všichni se těšíme na její další návštěvu.

 

Vedoucí sociální služby

Mgr. Barbora Duchanová

Celý článek