Aktuality

Klobouková přehlídka
10. 04. 2019
Díky nádherným kloboukům se naši klienti přesunuli do dob našich předků a zavzpomínali na historii. Všichni byli nadšení z předváděných modelů a krátkým slovním představením jejich vývoje. Na závěr se mohli s vybraným kloboukem vyfotit.
Celý článek
Co se u nás dělo v březnu?
25. 03. 2019
Aktivizační pracovnice se snaží zpříjemňovat pobyt našich klientů různorodými aktivitami:

- týden začínáme společným jemným cvičením s prvky jógy
- každé úterý a čtvrtek tvoříme keramické výrobky
- ve čtvrtek odpoledne se setkáváme v kině
- rehabilitační pracovnice pravidelně hrají na harmoniku a zpívají na jednotlivých odděleních
- klienti se rádi zapojují do vaření, pečení a smažení dobrot, tentokrát si pochutnali na bramborácích, koblížcích a sladkostech z listového těsta
- oslavovali jsme březnové narozeniny.
Celý článek
Zooterapie
08. 03. 2019
Díky projektu Ježíškova vnoučata k nám přijel spolek "Pohodáři" se svými zvířatky. Klienti si mohli pohladit morčata, králíky, vyfotit se s papouškem arou a pomazlit se s pejskem. Během zooterapie vládla dobrá nálada a všichni si tak užili opožděný dárek. Moc děkujeme p. Heřmanové s maminkou za zprostředkování a Pohodářům za milou návštěvu.
Celý článek
Tvoření s dětmi z MŠ Šaumannova
07. 03. 2019
Již dlouhodobě spolupracujeme s MŠ Šaumannova a tak se tradičně konalo společné tvoření dětí a našich klientů. Tentokrát se tvořila srdíčková přáníčka s jarními motivy. Rádi podporujeme mezigenerační soužití a je krásné pozorovat vzájemnou spolupráci.
Celý článek
Maškarní ples
28. 02. 2019
Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se konal maškarní ples. Celým programem provázel tým Sněhurky a trpaslíků a za účast děkujeme i studentkám z VOŠ Pionýrská, které pomáhaly s organizací a zapojily klienty do tance. Hudební doprovod zajistil pan Holzer, o drobné občerstvení se postaraly aktivizační pracovnice a výborné koblížky zajistil stravovací provoz. Všichni se příjemně pobavili a někteří protančili střevíce.
Celý článek
Vzpomínání formou hry
25. 02. 2019
Díky projektu Ježíškova vnoučata se naši klienti radovali z mnoha deskových her. Jednu z nich Babičko, dědečku...jak to tenkrát bylo? si s chutí zahráli a zavzpomínali.
Celý článek
Přednáška o Brazílii
22. 02. 2019
V pátek 22. 2. 2019 se naši klienti prostřednictvím pana Ing. Stuchlíka podívali do Brazílie. Připravil nádhernou prezentaci s fotkami a povídání o cestovatelských zážitcích. Děkujeme za zprostředkování přednášky panu Kašparovskému.
Celý článek
Keramika
12. 02. 2019
O keramiku mají naši klienti zájem, a tak probíhá pravidelně dvakrát týdně. Pod jejich rukama vznikají nádherné výrobky.
Celý článek
Pravidelné aktivizační činnosti
11. 02. 2019
V rámci aktivizace probíhá pravidelně každý týden společné cvičení. První pondělí v měsíci se klienti můžou těšit na muzikoterapii, kdy si mohou zahrát na hudební nástroje. Mimo to se na jednotlivých odděleních zpívá, případně i tancuje, za doprovodu harmoniky. Klienti se rádi zapojují do tkaní koberců a zručnější mohou využít své znalosti na interaktivním dotykovém stole, který je speciálně přizpůsoben potřebám seniorům.
Celý článek
Oslavy narozenin na odd. B2
08. 02. 2019
Na oddělení B2 se sešlo několik únorových oslavenců, kteří svoje jubileum oslavili společně s klienty i zaměstnanci. Panovala dobrá nálada, podávalo se výborné občerstvení a všichni si připili na zdravíčko do dalších let.
Celý článek
Valentýnské tvoření
04. 02. 2019
Lásku je třeba oslavovat v každém věku. Proto jsme s klienty v rámci aktivizace využili  blížícího se svátku sv. Valentýna a tvořili na téma Srdce na odd. A3.
Celý článek
Cvičení s padákem
22. 01. 2019
Každý týden začínají klienti společně s aktivizačními pracovnicemi pohybem. Cvičení si zpestřujeme např. padákem, což je vždy příjemná zábava pro všechny.
Celý článek