Aktuality

Vinobraní
21. 09. 2021
Také v letošním roce se u nás v DS konalo Vinobraní. K poslechu i k tanci nám zazpíval pan Helán. Hudba, zpěv, tanec i dobré jídlo naše klienty doslova postavilo na nohy. Krásná atmosféra a dobrá nálada rozzářila všechny přítomné.  Klienti si přejí tuto akci ještě letos, alespoň jednou zopakovat.
Celý článek
Koník Emil pomáhá v DS Nopova
14. 09. 2021
Dnes naše klienty v rámci skupinové terapie, navštívil koník Emil. Tato zajímavá návštěva byla pro klienty obohacujícím zážitkem, který byl pro ně nevšední. V příštích dnech přijde koník Emil navštívit také klienty přímo do pokojů na odděleních v rámci individuální terapie.
Naši klienti se na jeho další návštěvu moc těší.
Celý článek
Oslava životního jubilea, 102 let paní Králové.
08. 09. 2021
Své úctyhodné životní jubileum 102let, oslavila klientka našeho zařízení, paní Králová Karolína. Osobně ji přišla pogratulovat primátorka města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková, vedoucí odboru sociální péče pan PaedDr. Jan Polák, CSc., místostarosta ÚMČ Brno – Židenice pan Ing. Roman Vašina a pracovníci DS Nopova v čele s vedoucí sociální služby. Společně strávené chvíle udělaly oslavenkyni velkou radost, a všichni ji přejeme pevné zdraví do dalších let.
Celý článek
Poděkování klientům a zaměstnancům
13. 08. 2021
V pátek 13.8.2021 se konala v DS Nopova zahradní akce Grilování selete. Touto akcí poděkoval pan ředitel Mgr. Libor Matouš všem klientů za součinnost v době, kdy byl  DS Nopova zasažen nemocí Covid-19, a zaměstnancům za skvěle odváděnou práci, nejen v tomto nelehkém období. Akce byla vydařená i díky krásnému počasí, a všichni účastníci byli velice spokojeni.
Celý článek
Oslava životního jubilea
08. 07. 2021
Naše klientka paní Filová oslavila úctyhodné jubileum 101 let. Gratulovat ji přišla primátorka města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková, vedoucí odboru sociální péče pan PaedDr. Jan Polák, CSc., zástupci pracovníků DS Nopova v čele s panem ředitelem a rodinní příslušníci. Oslava se nesla v příjemném duchu a oslavenkyně měla velkou radost.
Celý článek
Aktuálně ke dni 14.6.2021
14. 06. 2021

Změna omezení návštěv v DS Nopova s účinností od 14.6.2021

 
Návštěvy probíhají denně od 11:00 - 18:00 hodin
 
 • Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby a dítě (děti do 6 let se nemusí prokazovat testem)
 • Návštěvy se již nemusí objednávat předem
 • Návštěvy jsou omezeny na dobu jedné hodiny

Návštěvy klientů v Domově pro seniory Nopova lze připustit pouze za podmínky, že návštěvy:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny PCR test anebo POC antigenní test před 72 hodinami (třemi dny) s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele či školou, ne starší 72 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele. 
                                                        
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SP uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo

e) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,   
 
f) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová  opatření poskytovatele,
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.

Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese a má jej nasazený po celou dobu návštěvy.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Nopova, p.o. jsou:
 
 • Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění do domova při teplotě 37°C a více).
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivost předkládaných údajů.
Celý článek
Výlet - Plavba parníkem po Brněnské přehradě
27. 05. 2021
I v letošním roce proběhla na přání klientů plavba parníkem po Brněnské přehradě. Tentokrát bylo pro klienty připraveno občerstvení v podobě voňavého a velice chutného řízku s chlebem a okurkou.  Byl tak vyslyšen podnět od klientky z loňské plavby, kdy se vyjádřila, že na výletě nemají být sendviče, ale řízky :) 
Už teď se všichni těšíme na příští plavbu :) 
 
 
Závěrem děkuji panu řediteli, že zajistil finanční dary, ze kterých byly náklady na akci hrazeny, a děkuji všem sponzorům.
 
Mgr. Barbora Duchanová
Vedoucí sociální služby
Celý článek
Aktuálně
25. 05. 2021

Změna omezení návštěv v DS Nopova s účinností od 24.5.2021

Návštěvy probíhají denně od 13:00 - 18:00 hodin.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22.05.2021 s účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření, jsou omezeny návštěvy klientů v Domově pro seniory Nopova tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky,
že návštěvy:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele, ne starší 48 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele. 
                                                        
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SP uplynulo nejméně 21 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo

e) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,    
    
f) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová  opatření poskytovatele,
 Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.
 
Termín návštěvy si musíte nadále domlouvat u sociálních pracovnic.

Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese a má jej nasazený po celou dobu návštěvy.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Nopova, p.o. jsou:
 • Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění do domova při teplotě 37°C a více).
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivost předkládaných údajů.
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.

Termín návštěvy si musíte nadále domlouvat u sociálních pracovnic.
 

 
 
Celý článek
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
09. 04. 2021
Od 27.3.2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je povinné a týká se i klientů žijících v místě obvyklém, tzn. v Domově pro seniory Nopova., p.o. Jedná se tedy o všechny klienty, tzn. i ty, kteří v domově nemají trvalý pobyt.
 
Sčítání pomocí listinného formuláře bude probíhat v době od 17.04.2021 - 11.05.2021. Sčítacím komisařem byla jmenovaná soc. pracovnice Domova pro seniory Nopova, p.o., Mgr. Petra Štafínová, DiS., kterou můžete v případě potřeby kontaktovat na tel. čísle: 775 742 726.
Celý článek
Návštěvy
15. 03. 2021
Návštěvy
od úterý 15.12.2020 jsou v naší organizaci umožněny návštěvy na všech odděleních za dodržení podmínek uvedených níže.


Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v ČR však návštěvy důrazně nedoporučujeme, případně Vás žádáme, abyste návštěvy omezili na minimum.


Návštěvní hodiny:
Pondělí       13-17 hodin
Úterý           13-17 hodin
Středa         13-18 hodin
Čtvrtek            ---
Pátek           13-17 hodin
Sobota             ---
Neděle             ---
 
 
Termín návštěvy je bezpodmínečně nutné si rezervovat předem. Rezervace termínu je možná v době Po-Pá od 8.00 do 12.00 hodin telefonicky (548 321 500) u sociálních pracovnic.
 
 • Návštěvu je nutné si rezervovat 2 dny předem.
 • Návštěva je omezena na dobu 45 minut.
 • Návštěva probíhá pouze na pokoji klienta.

Pokyny k návštěvám:
 1. Návštěva začíná vždy v celou hodinu, prosím, vyčkejte před budovou DS,
  kde si vás vždy deset minut před uskutečněním návštěvy vyzvedne sociální pracovnice a doprovodí Vás. Na vrátnici Vám bude změřena tělesná teplota, provedete dezinfekci rukou a poté vyplníte čestné prohlášení. Prosíme, nechoďte dříve, vstup do DS Vám nebude umožněn.
 2. Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby, a to 1x týdně.
 3. Návštěvu je možné vykonat pouze za použití vlastních ochranných pomůcek dýchacích cest a to minimálně respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který musí být nasazený po celou dobu návštěvy.
 
 1. K realizaci návštěvy je nutné se prokázat jedním z následujících způsobů:
 • dokladem od Vašeho ošetřujícího lékaře o prodělání onemocnění SARS CoV-2 v posledních 90 dnech před návštěvou.
 • dokladem o absolvování testu nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
 • před zahájením návštěvy se podrobit POC testu, a to s negativním výsledkem. Test v den návštěvy nesmí být starší než 48 hodin. (doporučujeme bezplatný test společnosti Podané ruce viz. níže)
   
Z důvodu zajištění péče o klienty nemáme k dispozici žádný jiný zdravotnický personál, který by mohl provádět antigenní testy pro návštěvy.
Doporučujeme odběrové místo:
Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1. Nejblíže je to k nám ze zastávky tram/bus Výstaviště – hlavní vstup. Společnost Podané ruce o.p.s.
http://covidtestbrno.cz/
Formulář nutný k provedení bezplatného testu najdete zde nebo si jej můžete vyzvednout na recepci DS Nopova. K provedení testu je nutné se dostavit s čitelně vyplněným formulářem.
Email info@covidtestbrno.cz
Kontaktní linka +420 770 130 932
Provozní doba linky: 
Pondělí - pátek 8:30 - 12:30 a 13:00 - 15:00

Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, které stanovuje nařízení MPSV ČR.

Po dobu nouzového stavu, tj. aktuálně do 23.12.2020 trvá zákaz návštěv s výjimkou návštěv u klientů
 • s omezenou svéprávností
 • u nichž to vyžaduje jejich psychický stav  
 • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Výjimky ze zákazu návštěv byly dále rozšířeny o osoby, které:
 • absolvují nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým místem nebo praktickým lékařem
 • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem
 
Celý článek