Aktuality

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
09. 04. 2021
Od 27.3.2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je povinné a týká se i klientů žijících v místě obvyklém, tzn. v Domově pro seniory Nopova., p.o. Jedná se tedy o všechny klienty, tzn. i ty, kteří v domově nemají trvalý pobyt.
 
Sčítání pomocí listinného formuláře bude probíhat v době od 17.04.2021 - 11.05.2021. Sčítacím komisařem byla jmenovaná soc. pracovnice Domova pro seniory Nopova, p.o., Mgr. Petra Štafínová, DiS., kterou můžete v případě potřeby kontaktovat na tel. čísle: 775 742 726.
Celý článek
Návštěvy
15. 03. 2021
Návštěvy
od úterý 15.12.2020 jsou v naší organizaci umožněny návštěvy na všech odděleních za dodržení podmínek uvedených níže.


Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v ČR však návštěvy důrazně nedoporučujeme, případně Vás žádáme, abyste návštěvy omezili na minimum.


Návštěvní hodiny:
Pondělí       13-17 hodin
Úterý           13-17 hodin
Středa         13-18 hodin
Čtvrtek            ---
Pátek           13-17 hodin
Sobota             ---
Neděle             ---
 
 
Termín návštěvy je bezpodmínečně nutné si rezervovat předem. Rezervace termínu je možná v době Po-Pá od 8.00 do 12.00 hodin telefonicky (548 321 500) u sociálních pracovnic.
 
 • Návštěvu je nutné si rezervovat 2 dny předem.
 • Návštěva je omezena na dobu 45 minut.
 • Návštěva probíhá pouze na pokoji klienta.

Pokyny k návštěvám:
 1. Návštěva začíná vždy v celou hodinu, prosím, vyčkejte před budovou DS,
  kde si vás vždy deset minut před uskutečněním návštěvy vyzvedne sociální pracovnice a doprovodí Vás. Na vrátnici Vám bude změřena tělesná teplota, provedete dezinfekci rukou a poté vyplníte čestné prohlášení. Prosíme, nechoďte dříve, vstup do DS Vám nebude umožněn.
 2. Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby, a to 1x týdně.
 3. Návštěvu je možné vykonat pouze za použití vlastních ochranných pomůcek dýchacích cest a to minimálně respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který musí být nasazený po celou dobu návštěvy.
 
 1. K realizaci návštěvy je nutné se prokázat jedním z následujících způsobů:
 • dokladem od Vašeho ošetřujícího lékaře o prodělání onemocnění SARS CoV-2 v posledních 90 dnech před návštěvou.
 • dokladem o absolvování testu nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
 • před zahájením návštěvy se podrobit POC testu, a to s negativním výsledkem. Test v den návštěvy nesmí být starší než 48 hodin. (doporučujeme bezplatný test společnosti Podané ruce viz. níže)
   
Z důvodu zajištění péče o klienty nemáme k dispozici žádný jiný zdravotnický personál, který by mohl provádět antigenní testy pro návštěvy.
Doporučujeme odběrové místo:
Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1. Nejblíže je to k nám ze zastávky tram/bus Výstaviště – hlavní vstup. Společnost Podané ruce o.p.s.
http://covidtestbrno.cz/
Formulář nutný k provedení bezplatného testu najdete zde nebo si jej můžete vyzvednout na recepci DS Nopova. K provedení testu je nutné se dostavit s čitelně vyplněným formulářem.
Email info@covidtestbrno.cz
Kontaktní linka +420 770 130 932
Provozní doba linky: 
Pondělí - pátek 8:30 - 12:30 a 13:00 - 15:00

Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, které stanovuje nařízení MPSV ČR.

Po dobu nouzového stavu, tj. aktuálně do 23.12.2020 trvá zákaz návštěv s výjimkou návštěv u klientů
 • s omezenou svéprávností
 • u nichž to vyžaduje jejich psychický stav  
 • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Výjimky ze zákazu návštěv byly dále rozšířeny o osoby, které:
 • absolvují nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým místem nebo praktickým lékařem
 • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem
 
Celý článek
Už je tady zas :)
24. 02. 2021

Dnes nás poprvé v roce 2021 navštívila naše kamarádka Amy,

a klientům tak opět přinesla trochu radosti v těchto nelehkých dnech.

Všichni se těšíme na její další návštěvu.

 

Vedoucí sociální služby

Mgr. Barbora Duchanová

Celý článek
Děkujeme, že si Vážíte naši práce!
14. 12. 2020
Poděkování firmě
NUOVO CAFFE s.r.o.
Celý článek