Aktuality

Návštěva kostela
06. 01. 2022
Dnes naši klienti navštívili kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, kde si prohlédli výstavu betlémů a nechali se unést klidnou atmosférou zdejšího kostela.
Celý článek
Děkujeme soukromé školce KINDER- CITY
16. 12. 2021
Děti ze soukromé MŠ Kinder – city přinesly našim klientům vánoční dárečky a svým zpěvem pod okny jim předaly vánoční atmosféru přímo na oddělení. Děkujeme za krásný zážitek.
Celý článek
Milé překvapení od dětí z MŠ
14. 12. 2021
Dnes přišly naše klienty potěšit děti z MŠ Šaumannova, které přinesly vyrobená přáníčka a pod okny jim krásně zazpívaly vánoční koledy.
Celý článek
Konečně nám sněží
09. 12. 2021
Paní ZIMA přikryla zahradu domova bílou sněhovou peřinou. Naši klienti se radují romantickým pohledem na zahradu z oken domova.
Celý článek
Mikuláš, anděl i čert nás již navštívili
03. 12. 2021
Dnes naše klienty navštívil Mikuláš, anděl i čert, který si letos nikoho do pekla neodnesl. Překvapení klienti dostali od anděla sladkou odměnu a Mikuláš je potěšil vřelým adventním slovem. Jejich návštěva jim byla oplacena dojetím a radostnými úsměvy ve tvářích.
Celý článek
Žádáme Vás, před návštěvou seniora se otestujte
10. 11. 2021
Na základě názorů odborníků i na základě vlastních zkušeností z našeho Domova pro seniory může i očkovaný onemocnět nebo šířit onemocnění Covid-19 viz informace odborníků:
 
Čísla nakažených dále rostou. Podle imunologa Jiřího Šinkory je to proto, protože si očkovaní myslí, že nemoc nemohou dále šířit. Tihle lidé jdou ke své babičce s přesvědčením, že ji nemohou nakazit a oni ji nakazí,“ řekl. A nově proti tomu, jak je používán pojem „bezinfekčnost“, vystoupila Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Nyní používané potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu ve skutečnosti bezinfekčnost neprokazuje,“ říká.

 
Vakcína je dobrá, aby chránila svého příjemce před těžkým průběhem, tím končí veškerá její funkce.

V této souvislosti pak apeluje na očkované, aby se podle toho chovali. „Největší průšvih tohoto podzimu je, že si očkovaní myslí, že jsou nejen chránění, ale i sterilní, že nemohou přenášet tuto respirační nemoc. To jsou takové časované bomby, dokonce bych řekl „nevědomí vrazi,“ prohlásil imunolog a výbuch epidemie podle něho pochází právě z přesvědčení, že očkovaní nemohou nikoho nakazit. Kdo má v plánu navštívit seniora, by se dle něho měl nechat otestovat.
 

Z toho důvodu Vás důrazně žádáme, spíše prosíme, a to právě plně očkované, abyste si před návštěvou svého příbuzného v našem Domově pro seniory provedli samotest.

 
Celý článek
Aktuálně pro návštěvy od 1.11.2021
01. 11. 2021

Aktuálně ke dni 1.11.2021

Změna omezení návštěv v DS Nopova s účinností od 1.11.2021
 
Návštěvy probíhají denně od 11:00 do 18:00 hodin
  • Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby a dítě (děti do 6 let se nemusí prokazovat testem)
  • Návštěvy se již nemusí objednávat předem
  • Návštěvy jsou omezeny na dobu jedné hodiny

Návštěvy klientů v Domově pro seniory Nopova lze připustit pouze za podmínky, že návštěvy:
a) absolvovaly nejdéle před 3 dny PCR test anebo POC antigenní test ne starší jak 24 hodin, provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, nebo
                                                        
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo alespoň 14 dní. A očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 
c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo alespoň 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 
d) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a tato osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo  
 
e) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová  opatření poskytovatele,
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.
 
Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese a má jej nasazený po celou dobu návštěvy.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Nopova, p.o. jsou:
Celý článek
Návštěva, která nás potěšila.
07. 10. 2021
Dnes naše klienty přišel přímo na pokoje navštívit koník Emil. Přinesl všem dobrou náladu a úsměv na tvářích. Těšíme se na jeho příští návštěvu.
Celý článek
Mezinárodní den seniorů s paní primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
01. 10. 2021
Na pozvání paní primátorky, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, se naši klienti účastnili slavnostního ceremoniálu. Ten se konal v Rytířském sále Nové radnice. Jednalo se o kulturně společenskou akci, která byla pro naše klienty vzácnou událostí.
Celý článek
Vinobraní
21. 09. 2021
Také v letošním roce se u nás v DS konalo Vinobraní. K poslechu i k tanci nám zazpíval pan Helán. Hudba, zpěv, tanec i dobré jídlo naše klienty doslova postavilo na nohy. Krásná atmosféra a dobrá nálada rozzářila všechny přítomné.  Klienti si přejí tuto akci ještě letos, alespoň jednou zopakovat.
Celý článek
Koník Emil pomáhá v DS Nopova
14. 09. 2021
Dnes naše klienty v rámci skupinové terapie, navštívil koník Emil. Tato zajímavá návštěva byla pro klienty obohacujícím zážitkem, který byl pro ně nevšední. V příštích dnech přijde koník Emil navštívit také klienty přímo do pokojů na odděleních v rámci individuální terapie.
Naši klienti se na jeho další návštěvu moc těší.
Celý článek
Oslava životního jubilea, 102 let paní Králové.
08. 09. 2021
Své úctyhodné životní jubileum 102let, oslavila klientka našeho zařízení, paní Králová Karolína. Osobně ji přišla pogratulovat primátorka města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková, vedoucí odboru sociální péče pan PaedDr. Jan Polák, CSc., místostarosta ÚMČ Brno – Židenice pan Ing. Roman Vašina a pracovníci DS Nopova v čele s vedoucí sociální služby. Společně strávené chvíle udělaly oslavenkyni velkou radost, a všichni ji přejeme pevné zdraví do dalších let.
Celý článek