Úhrady za služby

S účinnosti od 1.4.2022 nabývají platnosti nové úhrady.

Na základě vyhlášky č. 34/2022 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 505/2006 Sb. a která zohledňuje růst cen potravin a energií, dochází k navýšení úhrady za stravu a ubytování. 
  • Částka za ubytování a služby je stanovena jako denní sazba v rozpětí 240 - 250 Kč.
  • Denní sazba za stravu činí 205 Kč. Tyto částky se hradí jako násobek počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.
 

Jednolůžkový pokoj / Dvoulůžkový pokoj

  • Strava 205 Kč
  • Bydlení 250 Kč
1 den 28 dní 30 dní  31 dní
455 Kč 12 740 Kč 13 650 Kč 14 105 Kč


Pětilůžkový pokoj

  • Strava 205 Kč
  • Bydlení 240 Kč
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
445 Kč 12 460 Kč 13 350 Kč 13 795 Kč
       


Pokud Vám po zaplacení úhrady za ubytování a stravu nezůstane zákonem stanovených 15% příjmu (zpravidla důchodu), stanovená úhrada Vám bude snížena. Požadujete-li sníženou úhradu, je potřeba, abyste doložili výši příjmu a oznamovali změny v příjmu, které mají na výši úhrady vliv.

Pokud se rozhodnete hradit plnou úhradu, výši příjmu dokládat nemusíte.
Poskytovatel sociálních služeb se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou, případně s jinou osobou nebo s právnickou osobou.
Je Vaší povinností, vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby, mít zaplacenou úhradu za pobyt v daném měsíci.

Úhrady za ubytování a stravu mohou být navyšovány v souvislosti se zvyšováním nákladů na provoz a stravu a valorizaci důchodů.