Stravování

Domov pro seniory Nopova zajišťuje celodenní stravu pro své klienty.

V současnosti máme v dietním systému zavedeny čtyři diety. Dieta č. 3 - racionální, dieta č. 2 - šetřící, dieta č. 9 - diabetická a dieta č. 9/2 - diabetická šetřící. Každá z uvedených diet je připravována i jako mletá a mechanicky upravená. Ostatní diety a alergie na potraviny jsou řešeny individuálně. Stejně tak je postupováno velice individuálně při plánování stravy.  


                              d-(1).png                                d-(1).png

Strava je vydávána 3 x denně

  • snídaně (včetně přesnídávky)

  • oběd (včetně svačinky)

  • večeře (včetně II. večeře)

Při sestavování jídelních lístků je dbáno na dodržování správné skladby stravy a na přání našich klientů. Každé úterý v 10:00 hodin zasedá v jídelně stravovací komise, členové komise jsou zástupci jednotlivých oddělení. Společně s nutričním terapeutem řeší připomínky a pochvaly týkající se stravovaní minulého týdne, schvalují jídelní lístek na následující týden a plánují další.


                                                                    1413800812-n.jpg

 

V našem Domově pro seniory Nopova poskytujeme našim klientům individuální, vysoce kvalifikovanou nutriční péči v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty. Tím významně zvyšujeme kvalitu jejich života.