Poskytované služby

Celková kapacita Domova pro seniory Nopova je 225 lůžek, z toho je 32 jednolůžkových pokojů,
44 dvoulůžkových a 21 pětilůžkových pokojů.

Domov je rozdělen na dvě budovy, budovu A a budovu B. Od ledna 2016 jsou jednotlivá oddělení a společné prostory postupně vybavovány madly pro bezpečnější pohyb klientů.

 

Ubytování

Budova A je pětipodlažní. Ve druhém až čtvrtém podlaží je vždy osm dvoulůžkových pokojů a pět pokojů pětilůžkových, v pátém podlaží je šest pokojů pětilůžkových. Na každém podlaží je jídelna, společenská místnost s televizí, společné WC a koupelna se sprchou a vanou.

 


V budově A jsou oddělení A2,A3 a A4 o kapacitě 41 lůžek a odd. A5 s 30 lůžky.
Na odděleních A2, A3 a A4 je na každém 8 dvoulůžkových pokojů a 5 pětilůžkových pokojů. 
Odd. A5 má pouze 6 pětilůžkových pokojů. Vícelůžkové pokoje jsou od prosince 2015 vybaveny zástěnami pro zajištění soukromí klientů.

 

Budova B je třípodlažní. Jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Vždy jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj tvoří buňku se společnou předsíňkou,
WC a umyvadlem.  Na každém podlaží je společenská místnost, jídelna a koupelna.
V přízemí je společná jídelna, která zároveň slouží i jako společenská místnost pro konání kulturních akcí, přednášek a promítání filmů. Ve společné jídelně je možný i přístup na internet, k dispozici je tady i knihovna. Zařízení všech pokojů je ústavní. Klienti si  mohou doplnit zařízení vlastními drobnými osobními předměty např. lampičkou, obrázky, TV, apod.

 
V budově B jsou tři oddělení B1,B2 a B3.

Odd. B1 má 10 jednolůžkových pokojů, 6 dvoulůžkových pokojů.

Odd. B2 a B3 mají každé po 11 jednolůžkových pokojích a 7 dvoulůžkových pokojích.

 
Dvoulůžkový pokoj Pětilůžkový pokoj

Pokoje jsou vybaveny nábytkem, který je majetkem zařízení, z důvodu velikosti pokoje nelze tyto vybavovat vlastním nábytkem klientů.
Na odd. A je na každém pokoji umyvadlo, WC a koupelna jsou společné na chodbě pro všechny pokoje.
Na odd. A je vždy pro dva až tři klienty společné umyvadlo a WC. Koupelny a sprchy jsou společné, vždy pro jednotlivá oddělení. Součástí domova je velké zahrada, společenská místnost propojující budovu A a B, kde je kantýna a prostor ke společenským akcím.
Prostory pro klienty jsou bezbariérové. Z důvodu zajištění bezpečnosti je část přístupových prostor monitorován.
V budově jsou vymezeny 4 místnosti (tzv. kuřárny), kde je povoleno kouřit. Tyto kuřárny jsou přístupné všem klientům včetně imobilních, protože jsou bezbariérové. Dále je povoleno kouřit ve venkovních prostorách zařízení (zahrada nebo terasy). Je zakázáno kouřit na pokojích, v uzavřených společných prostorách zařízení a na balkónech.  

 
P1020592-(2).JPG P1020586-(1).JPG
Zahrada Zahradní altán

 

Praní prádla

Domov má vlastní prádelnu pro praní klientského prádla, praní dalšího prádla zajšťuje dodavatelsky.

 

Dále zajišťujeme

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Dbáme o udržení kontaktu s rodinou a okolím prostřednictvím komunikace, pořádání kulturních a společenských akcí a otevřenosti domova návštěvám

 • Sociálně terapeutické činnosti zajišťují školené sociální pracovnice a instruktorky sociální péče

 • Každý klient má k dispozici svého klíčového pracovníka 


Aktivizační činnosti

K dispozici je rehabilitace, kterou provádějí odborné fyzioterapeutky.

Rehabilitace je zaměřena na udržení pohyblivosti a tím i zlepšení kvality života klientů našich služeb. Vedle fyzioterapie se provádí i léčebný tělocvik formou individuálních i společných cvičení. 

P1000689-(1).JPG P1000690.JPG
                                Rehabilitace                                                              Elektroléčba                      

 

V rámci pracovní terapie (aktivizačních činností) je možno se věnovat například pečení, rukodělným pracem, prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik, malování atd. Účast na nabízeném programu je zcela dobrovolná.

P1011121.JPG IMG_5367.JPG
Ruční tvorba Pečení


Zajištění zdravotní péče

Lékařská péče

Respektujeme svobodnou volbu lékaře. Doporučujeme však, aby se zvláště imobilní klienti zaregistrovali u praktického lékaře, který je ochoten do domova docházet. V současnosti do domova
2-3x v týdnu dochází praktický lékař a 1x týdně psychiatr. Na odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni do zdravotnických zařízení.

 

Ošetřovatelská péče

Je poskytována  kvalifikovaným zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Služba je poskytována nepřetržitě.

Snažíme se o uspokojení všech potřeb našich klientů, a to jak biologických, tak psycho-sociálních, kulturních i  spirituálních. Dbáme na to, aby byla respektována individualita každého klienta.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU NAD RÁMEC UZAVŘENÉ SMLOUVY

 • Kadeřnictví

 • Pedikúra

 • Poplatek za televizi a rozhlas

 • Kantýna pro drobné nákupy v hale domova
   

  Klienti si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Zařízení za tímto účelem má stanovena a uplatňuje vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni klienti i pracovníci.