Informace pro žadatele

Služba je určena osobám, které trpí chronickým duševním onemocněním, osoby s Alzheimerovou chorobou, ostatními typy stařeckých demencí, osoby po cévní mozkové příhodě, osoby s degenerativním onemocněním mozku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Služba je určena pro osoby v těchto věkových kategoriích :

 • dospělí, po přiznání invalidního důchodu (27 – 64 let)

 • mladší senioři (65 – 80 let)

 • starší senioři   ( nad 80 let)


Postup žadatele

1.  V případě, že splňujete výše uvedené podmínky, můžete vyplnit žádost a doručit ji i s přílohou Posudek o zdravotním stavu na níže uvedenou adresu. Žádost můžete podat osobně, zaslat poštou nebo e-mailem.
 
2.  Pro velký počet žadatelů a naplněnou kapacitu zařízení nemůžeme podaným žádostem vyhovět ihned, žádosti oprávněných žadatelů evidujeme a řešíme postupně.

3.  Žadatel je povinen do 12 měsíců od podání žádosti Domovu pro seniory sdělit, že má o službu zájem. Pokud tak neučiní předpokládáme, že už nemá o naši službu zájem a žádost bude z evidence vyřazena.
 
4. Aktualizace žádosti je možná písemně, telefonicky nebo osobně u sociálním pracovnic Domova pro seniory Nopova 128/96, příspěvková organizace.
 
5. V případě, že žádost odmítneme, bude tato žadateli vrácena s písemným odůvodněním odmítnutí.
 

Adresa: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, Nopova 128/96, 615 00 Brno
 
Kontakty:

 • Marcela Uhříčková, vedoucí soc. úseku, příjem žádostí                                                                                                                                                                                                                                
  tel. 548 321 500 kl.124, e-mail: uhrickova@nop.brno.cz

 
 • Mgr. Barbora Duchanová, sociální pracovnice
  tel. 548 321 500 kl.105, e-mail: duchanova@nop.brno.cz

 
 • Bc. Zdeňka Hamplová, sociální pracovnice
  tel. 548 321 500 kl. 120, e-mail: hamplova@nop.brno.cz                                                                                                                                                                  

 • Mgr. Alena Ježová., sociální pracovnice

  tel. 548 321 500 kl.115, e-mail: jezova@nop.brno.cz