Informace pro žadatele

Služba je určena osobám, které trpí chronickým duševním onemocněním, osobám s Alzheimerovou chorobou, ostatními typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě, osobám s degenerativním onemocněním mozku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Služba je určena pro osoby v těchto věkových kategoriích:

 • dospělí, po přiznání invalidního důchodu (27 – 64 let)

 • mladší senioři (65 – 80 let)

 • starší senioři (nad 80 let)


Postup žadatele

1. V případě, že splňujete výše uvedené podmínky, můžete vyplnit žádost a doručit ji i s přílohou Posudek o zdravotním stavu na níže uvedenou adresu. Žádost můžete podat osobně, zaslat poštou nebo e-mailem.

 

2. Pro velký počet žadatelů a naplněnou kapacitu zařízení nemůžeme podaným žádostem vyhovět ihned, žádosti oprávněných žadatelů evidujeme a řešíme postupně.

 

3. Žadatel je povinen do 12 měsíců od podání žádosti Domovu pro seniory sdělit, že má o službu zájem. Pokud tak neučiní předpokládáme, že už nemá o naši službu zájem a žádost bude z evidence vyřazena.

 

4.  Aktualizace žádosti je možná písemně, telefonicky nebo osobně u sociálních pracovnic Domova pro seniory Nopova 128/96, příspěvková organizace.

 

5.  V případě, že žádost odmítneme, bude tato žadateli vrácena s písemným odůvodněním odmítnutí.

 

Adresa: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, Nopova 128/96, 615 00 Brno
 

Kontakty:

 • Marcela Uhříčková, vedoucí soc. úseku, příjem žádostí                                                                                    tel. 548 321 500 kl. 124, e-mail: uhrickova@nop.brno.cz


 • Mgr. Petra Štafínová, DiS., sociální pracovnice
  tel. 548 321 500 kl. 115, e-mail: stafinova@nop.brno.cz


 • Bc. Zdeňka Hamplová, sociální pracovnice
  tel. 548 321 500 kl. 120, e-mail: hamplova@nop.brno.cz            
                                                                                                                                         

 • Alena Flodrová DiS., sociální pracovnice
  tel. 548 321 500 kl. 105, e-mail: flodrova@nop.brno.cz