Informace pro žadatele

Služba je určena osobám, které trpí chronickým duševním onemocněním, osobám s Alzheimerovou chorobou, ostatními typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě, osobám s degenerativním onemocněním mozku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Cílovou skupinu domova se zvláštním režimem tvoří osoby,

  • které dosáhly 27ti let věku a senioři,

  • s chronickým duševním onemocněním - se zaměřením na osoby s Alzheimerovou chorobou, ostatními typy stařeckých demencí, osoby po cévní mozkové příhodě s degenerativním onemocněním mozku,

  • jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (nacházející se v nepříznivé sociální situaci).


Postup žadatele

1. V případě, že splňujete výše uvedené podmínky, můžete vyplnit žádost a doručit ji i s přílohou Posudek o zdravotním stavu na níže uvedenou adresu. Žádost můžete podat osobně, zaslat poštou nebo e-mailem.

 

2. Pro velký počet žadatelů a naplněnou kapacitu zařízení nemůžeme podaným žádostem vyhovět ihned, žádosti oprávněných žadatelů evidujeme a řešíme postupně.

 

3. Žadatel je povinen do 12 měsíců od podání žádosti Domovu pro seniory sdělit, že má o službu zájem. Pokud tak neučiní předpokládáme, že už nemá o naši službu zájem a žádost bude z evidence vyřazena.

 

4.  Aktualizace žádosti je možná písemně, telefonicky nebo osobně u sociálních pracovnic Domova pro seniory Nopova 128/96, příspěvková organizace.

 

5.  V případě, že žádost odmítneme, bude tato žadateli vrácena s písemným odůvodněním odmítnutí.

 

Adresa: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, Nopova 128/96, 615 00 Brno
 


Kontakty:

Bc. Alena Švecová, příjem žádostí                                                                                   
tel. 548 321 500/ kl. 124, mob. 770 137 732, e-mail: svecova@nop.brno.cz

v případě nepřítomnosti ji zastupuje:


Marcela Uhříčková, vedoucí sociální služby
mob. 776 711 952, e-mail: uhrickova@nop.brno.cz