Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Domovu pro senioryNopova,p.o. byla dne 15.10.2018 doručena žádost o poskytnutí infromací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poudějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").
Žadatel požadoval:
1. Seznam aktuálních dodavatelů koloniálu
(veškeré potraviny mimo čerstvého, sterilovaného a mraženého ovoce zeleniny)
2. Seznam aktuálních dodavatelů čerstvého, sterilovaného a mraženého ovoce a zeleniny
3. Kopie dodacích listů zboží z bodu 1. a 2. za období 1. 9. 2018 až 30. 9. 2018
4. Kopie faktur za zboží z bodu 1. a 2. za období 1. 9. 2018 až 30. 9. 2018

Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v souladu s § 9 a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Informace, na které se částečné odmítnutí žádosti nevztahovalo, byly v zákonné lhůtě žadateli poskytnuty e-mailem dne 8.11.2018.

Seznam-dodavatelu.xlsx
ATC-Euro.pdf
Hellma.pdf
Makro-(3).pdf
United-Bakeries.pdf
Vitaminator.pdf

Domovu pro senioryNopova,p.o. byla dne 15.10.2018 doručena žádost o poskytnutí infromací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poudějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").
Žadatel požadoval:
1. Seznam aktuálních dodavatelů koloniálu
(veškeré potraviny mimo čerstvého, sterilovaného a mraženého ovoce zeleniny)
2. Seznam aktuálních dodavatelů čerstvého, sterilovaného a mraženého ovoce a zeleniny
3. Kopie dodacích listů zboží z bodu 1. a 2. za období 1. 9. 2018 až 30. 9. 2018
4. Kopie faktur za zboží z bodu 1. a 2. za období 1. 9. 2018 až 30. 9. 2018

Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v souladu s § 9 a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Informace, na které se částečné odmítnutí žádosti vztahovalo, byly v zákonné lhůtě žadateli poskytnuty e-mailem dne 8.11.2018.

Seznam-dodavatelu-(1).xlsx
AG-Foods-(1).pdf
Bidfood.pdf
Bikos-(1).pdf
Bubi-Gastro.pdf
Exver-food.pdf
Garant-Food.pdf
Marjanovic.pdf
Modios.pdf
Penam.pdf
Phoenix.pdf
Picado.pdf
Sutera-Frantisek.pdf
Zelenka-(4).pdf