JAK POŽÁDAT O SLUŽBU

Informace o službě najdete zde
Základní informace o poskytované službě může osoba získat na webových stránkách, informačním letáku DS nebo může kontaktovat sociální pracovnici (telefonicky nebo elektronicky) a domluvit si schůzku v zařízení.

Pokud se osoba rozhodne na základě získaných informací, že by se chtěla stát zájemcem o sociální službu, musí vyplnit „Žádost o poskytování sociální služby“. Nedílnou součástí "Žádosti" je i "Posudek o zdravotním stavu zájemce o poskytování sociální služby". Žádost je možné zaslat poštou na adresu DS, elektronicky nebo donést osobně, a to po předem domluveném termínu se sociální pracovnicí.
 
POZOR! Žádosti jsou přijímány, pokud se osoba nachází v nepříznivé sociální situaci a není schopna svoji situaci řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých ani s využitím terénních a ambulantních služeb. Nelze si proto podat žádost „pro jistotu“ do budoucna.

V případě zájmu se Vám rádi budeme věnovat, poskytneme Vám bližší informace, případně umožníme prohlídku prostor domova (pouze po domluvě).
 
Úřední hodiny sociálních pracovnic - evidence žádostí o poskytnutí pobytové služby:
Pondělí 
9:00 – 14:00
Středa
9:00 – 14:00
Pouze po telefonické domluvě je možné schůzku uskutečnit v jiný pracovní den a hodinu.
 
Po podání žádosti je zjišťována aktuální situace zájemce, je provedeno sociální šetření. Evidovány jsou žádosti neuspokojených žadatelů z důvodu plné kapacity, kteří spadají do cílové skupiny a mají aktuální zájem o využívání služby. Při sociálním šetření sociální pracovnice zjišťuje nepříznivou sociální situaci zájemce, zda zájemce spadá do cílové skupiny, zjišťuje jeho zdravotní stav, míru nesoběstačnosti, využití terénních/ambulantních služeb a očekávání od služby.
V případě, že žádost odmítneme, bude tato žadateli vrácena s písemným odůvodněním odmítnutí.
Adresa: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, Nopova 128/96, 615 00 Brno

Kontakty:
 • Marcela Uhříčková, vedoucí sociálního úseku, příjem žádostí
  tel. 548 321 500 kl. 124, e-mail: uhrickova@nop.brno.cz

 • Bc. Zdeňka Hamplová, sociální pracovnice
  tel. 548 321 500 kl. 120, e-mail: hamplova@nop.brno.cz                                                          

 • Mgr. Petra Štafínová, DiS., sociální pracovnice
  tel. 548 321 500 kl. 115, e-mail: stafinova@nop.brno.cz   

 • Alena Flodrová, DiS., sociální pracovnice
  tel. 548 321 500/105,  e-mail: flodrova@nop.brno.cz